Interaktiv teater skapar samsyn, effektivt & kreativt!

Fokus är att hjälpa chefer till ett ledarskap och medarbetare till ett medledarskap. Interaktiv teater. Vilket betyder att all personal känner ett ansvar för både sin egen uppgift men också för hela organisationens uppdrag. För att ta en sliten metafor; hugger jag sten eller bygger jag en katedral. Det som är utmärkande för våra teatermetoder är att de väcker starkt engagemang där både känslor och intellekt samverkar.

Verkar det här intressant?

Vi har mycket mer att erbjuda så kontakta oss på telefon eller mail:
+46-(0)8-545 858 60, epost: info@bbu.se